Vad händer med barnen när en förälder har försökt mördat?

 

Plats: Seminarium på Nyköpings teater
Tid:
måndagen den 3 oktober kl. 14.00-16.30

Pris: 
Seminariet är k
ostnadsfritt
____________________

Visste du att 160,000 barn om året har en förälder som döms för ett brott där barnen lämnas kvar utan stöd och cirka 80 % av Sveriges kommuner saknar riktade insatser för dessa barn? I detta seminarium kommer ni att få lyssna till en verklig berättelse, komma närmare ämnet med sakkunniga inom området genom forskning, internationellt perspektiv och offentligt panelsamtal med inbjudna gäster. 

Den 3 oktober är du varmt välkommen att medverka och göra skillnad. Vi kan inte blunda för detta problem längre, kan du?

Zoom koden är: 1003

Följ seminariet via Zoom länk kl. 14.00-16.30 här

Internationella barndagen måndagen den 3 oktober kl. 14.00-16.30 på Nyköpings teater 

Kostnadsfritt seminarium som kommer att livesändas digitalt för dem som inte kan medverka på plats. 

I detta seminariet "Vad händer med barnen när en förälder har försökt mördat?" kommer du få höra till en berättelse direkt tagen ur verkligheten och lyssna till konsekvenserna av ett brott för barn och anhöriga, en målgrupp som alldeles för ofta faller mellan stolarna. På scenen kommer verksamhetscheferna Madelein Kattel och Ann-Sophie Palmér som är sakkunniga inom området från organisationerna Bufff och Solrosen räddningsmissionen berätta kring hur stödet ser ut idag, behovet av stöd, forskning och internationellt perspektiv. Seminariet avslutas sedan i ett offentligt panelsamtal där vi diskuterar problematiken och hur vi skapar en förändring tillsammans med öppna publikfrågor.

 

Medverkande under panelsamtalet
  • Jessika Sillanpää, huvudarrangör, anhörigexpert, certifierad sorgbearbetare, föreläsare och konsult på Jessikasstory
  • Ann-Sophie Palmér, Projektledare på Solrosen, Räddningsmissionen, sakkunnig inom området
  • Madelein Kattel, verksamhetschef på Bufff, sakkunnig inom området
  • Torbjörn Kock, Vice Ordförande i Barn och ungdomsnämnden i Nyköping (S) Lokalpolitiker för Socialdemokraterna
  • Adele Bergentoft, Fd Vice Ordförande för Socialnämnden i Nyköping (M) Lokalpolitiker för Moderaterna
  • Bengt-Åke Ohlsson, Moderator under panelsamtalet och Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet NBV Öst, MusicBox

 

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt både fysiskt på plats och digitalt under livesändingen.

Fysisk medverkan
Medverkar du fysiskt på plats behöver du gå in på bokningslänken nedan för att säkra din plats på Nyköpings teatern då det är begränsat antal.

Digital medverkan
Medverkar du digitalt så ansluter du strax innan 14.00 till Zoom länken här

Zoom koden är: 1003

Anslut här  

För dig som vill se inspelat material i efterhand tillkommer en kostnad.

Vill du vara där på plats? 

Reservera din plats kostnadsfritt via bokningslänken nedan. På grund av säkerhetsskäl och begränsat antal platser behövs din reservation. 

Boka din plats kostnadsfritt här
 

Mitt namn är Jessika Sillanpää och jag driver konsultföretaget Jessikasstory i ett tvärsektioriellt samarbete mellan det offentliga och den privata sektorn för belysa anhörig problematiken av ett brott för att kunna rädda fler liv.

Efter totalt 10 års egenupplevd erfarenhet som anhörig och dotter både till ett brottsoffer och en frihetsberövad när min pappa blev dömd för mordförsök på min mamma år 2012, höll livet på att gå väldigt fel...

Idag 10 år senare driver jag mitt eget arbete under Jessikasstory för att förhindra att ännu flera anhöriga barn och ungdomar begår sin första kriminella handling, hamnar i utanförskap eller tvingas kämpa ensam med psykisk ohälsa och suicid tankar utanför fängelsets murar.

Mitt arbete har nått till nationella brottsofferveckan som inbjuden anhörigexpert under temat "Barnen som blev kvar - om dödligt våld", TV-soffan hos Malou efter tio, sommarpratare i Sveriges Radio Finska 2022 och nu har du den stora chansen att få ökad kunskap, förståelse och inblick hur ett brott påverkar våra barn och deras framtid och vara en del av förändringen.

Vad händer med ett barn när en förälder har försökt mördat?


måndagen den 3 oktober på Nyköpings teater kl 14.00-16.30

En föreläsning med offentligt panelsamtal och inbjudna gäster

För mer frågor och funderingar, kontakta [email protected]

 

För att se seminariet digitalt ansluter du dig till Zoom länken nedan som börjar kl 14.00, så kom gärna in några minuter innan:

Zoom koden är: 1003

Se seminariet live här kl 14.00-16.30

Stort tack till vår samverkanspart för detta event, Studieförbundet NBV Öst!